Trung tâm gia sư Maxlink là đơn vị duy nhất đặc biệt quan tâm đến chất lượng giảng dạy của đội ngũ gia sư. Bên cạnh các kiến thức và năng lực sẵn có của gia sư, sau khi tuyển chọn, Maxlink chú trọng đến đào tạo kỹ năng và chia sẻ cho các bạn gia sư những tình huống cần thiết trong việc định hướng công việc một cách chuyên nghiệp và bài bản,thông qua các buổi đào tạo định kỳ hàng tháng; giúp cho học sinh và phụ huynh yên tâm hơn trong việc phối hợp nhằm đảm bảo yêu cầu đề ra.


Lớp học kỹ năng tháng 10/2015 diễn ra vào ngày 17/10/2015, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp – Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh.

14

2

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus